Historie Tang Lang Kung Fu

Kudlanka nábožná v přírodě jistě stojí za povšimnutí. Její neobyčejně rychlé reakce a neuvěřitelná síla vzhledem k velikosti se stala inspirací ke vzniku bojového systému tang lang kung fu. Všeobecně se myslí, že styl imituje pohyby hmyzu, což ale pravdou není, je pouze inspirován bojových duchem kudlanky a přímo nekopíruje jeho pohyby. Člověk se pohybuje jako člověk, ne jako hmyz nebo zvíře, což je často laickým omylem, při pohledu na obdobné kung fu styly.
Systém tang lang – boxu kudlanky se zrodil v provincii Shandong na severu Číny. Shandong znamená „ na východ od hor“, což se týká hor v provinciích Shanxi a Henan.Před spojením Číny a vytvořením císařství byly v Shandongu první centra síly, kulturního a duchovního života. Shandong je tvořen rozlehlou rovinou,kde si Žlutá řeka (Huang He) klestí svou cestu k moři. Uprostřed provincie je staré pohoří, které vytvořilo Shandongský poloostrov. Toto pohoří vždy tvořilo překážku pro Žlutou řeku, nutící ji téci na jih nebo na sever. Po projítí oblastí rozlehlých močálů a bažin, křižujíc „Císařský kanál“, se řeka obrací na sever a prochází okolo hlavního města provincie, města Jinan. Pak vytváří rozsáhlou deltu a vlévá se do zálivu Bohai, kde je situován hlavní přístav provincie Shandong, město Yantai, dříve zvané Zhifu. Yantai je přístav situovaný na polostrově obklopený vodami Žlutého moře a zálivu Bohai. A bylo to právě zde, kde před mnoha lety byl vytvořen a rozvíjen systém tang lang - boxu kudlanky.

historie kung fu mapka

Příběh první

Shandongská provincie se také nazývala Lu nebo Qilu, protože se zde v minulosti nacházela dvě království , Qi a Lu. Legenda říká, že v období Jara a Podzimu (770-476 př.n.l.), král Zhuang Gong z království Qi projížděl v kočáře svou zemi.Náhle kočár zastavil, neboť kočí uviděl uprostřed cesty sedět kudlanku, která je v Číně posvátná. Král vystoupil a jemně s respektem přenesl kudlanku do bezpečí.Tato událost ho inspirovala k vytvoření zbraně, jehož ostří imitovalo přední končetiny kudlanky.Vojáci ovládající tuto zbraň byly nazývání bojovníci kudlanky. Okolo roku 1630 pak mistr Wang Lang, inspirován touto legendou vytvořil styl kudlanky.

Příběh druhý

říká, že kudlančí box vytvořil mnich druhé generace buddhistického kláštera Huayansi, známý jako Shang Shan Xiahe, což je buddhistické jméno, které mu bylo dáno poté, co se stal mnichem, původně se jmenoval Yuqi. Žil mezi roky 1609 a 1702. Avšak dle nejrozšířenějšího názoru uváděného i v literatuře byl styl vytvořen právě mužem jménem Wang Lang.

historie kung fu 1

Takže kde je pravda?

Yuqi byl velitelem rolnického povstání proti Mančuům z dynastie Qing. Když bylo povstání potlačeno, byl nucen hledat úkryt v jedné z vesnic v horách Laoshan. Nicméně byl objeven vládními vojsky a uprchl do kláštera Huayansi v blízkosti. Opat kláštera mu dovolil zůstat, ale z bezpečnostních důvodů byla jeho tvář opařena horkou vodou, aby ho nepřátelé nepoznali . Yuqi se stal později opravdovým mnichem a vytvořil systém kudlanky – tanglang men. Po celou dobu byl v kontaktu s veliteli rolnických rebelů, přicházejících ze všech stran. Celým tajemstvím byl kousek papíru, kde na obou stranách bylo napsáno čínskými znaky jeho buddhistické jméno Shang Shan Xiahe. Po zahnutí papíru znaky Shang a Xie se spojily a vytvořily znak Wang. Proto Yuqi sám sebe nazýval jménem Wang.Říkal také, že se jmenuje Deyizi, přezdívaný Qian Sisan. Znak Qian kombinovaný se znakem Yi se čte jako Wang. Znaky Deyi znamenají přidat „jedna“ nebo přidat znak '一', Zi znamená syn, chlapec a jiným pojmenováním pro chlapce je Lang. A máme celé jméno Wang Lang. Velitelé rebelů,aby se vyhnuli zmínce o Yuqi, říkali, že se chodí učit styl kudlanky k mistrovi Wang Lang. Tento příběh je možno slyšet od taoistických mnichů žijících v Laoshan horách. Je to asi nejvíce důvěryhodný příběh o vytvoření sytému kudlanky, protože je v horách dodnes taktéž hrobka s památníkem mnicha Yuqi.

Během odkrytí staré hrobky v Ma Wang Dui v Jiangxi bylo objeveno 32 obrázků technik stylu kudlanky. Je tedy možné, že styl kudlanky byl zrozen již v dobách dynastie Han (206 př.n.l.-220 n.l.) V současnosti je ale přístup k hrobce omezen a bylo by nutné ověřit, zda zobrazené techniky se podobojí technikám používaným v současnosti. Tyto techniky mohly sloužit jako základ stylu vytvořeného mnohem později.

Podle jiných dostupných zdrojů, dobou vytvoření systému tang lang men by mohla být i severní dynastie Song (960-1127). Fu Ju , opat šaolinského kláštera, třikrát poslal pozvánky do kláštera mistrům 18 stylů, pocházejících z vojenských kruhů, k vzájemnému setkání a výměně technik. Po setkání vše nejlepší bylo zaznamenáno v knize „Shaolin Quan Pu“. Dá se vystopovat, že už v těchto dobách bylo umění Wang Langa na seznamu těchto 18 stylů. V manuálech věnovaných bojovým uměním si není obtížné všimnout charakteristických rysů 17 stylů, které byly spojeny se stylem kudlanky. V dobách Wang Langa se ale pouze říkalo, že kudlanka poráží své nepřátele, nikde se nezmiňovalo o charakteristice stylu. Důvod je jednoduchý: v manuálech kudlanky sedmi hvězd je zmíněn pouze proces vytvoření. Manuál opata Fu Ju už ale obsahuje všech 17 stylů a unifikuje techniky kudlanky. Nyní jsme opravdu velmi blízko momentu vytvoření stylu. Je nutný ale další podrobnější výzkum historických zdrojů.

Uvnitř systému kudlanky bylo postupem času vytvořeno velké množství stylů. Severní skupina se rozděluje na 3 hlavní styly: qi xing (sedmi hvězd), mei hua (švestkového květu) a liu he (šesti harmonií). Nejstarší odnoží je právě kudlanka sedmi hvězd. 

 

Název kudlanka sedmi hvězd má dva výklady vzniku:

hrobka s památníkem mnicha Yuqi

První výklad

odkazuje na dávnou minulost, kdy sedm hvězd symbolizovalo sedm prvků: slunce, měsíc, oheň, vodu, dřevo, kov a zemi. V bojových uměních hovoříme o spojení sedmi částí těla – hlavy, ramen, loktů, rukou,kyčlí, kolen a chodidel.Klasické příručky říkají, že základem je použití a propojení všech sedmi částí v boji.

Druhý výklad 

odkazuje na postoj sedmi hvězd (qi xing bu), který je jedním z nejdůležitějších postojů stylu, ale opět má spojitost s výkladem prvním

Na všechny tyto shora uvedené skutečnosti navazuje legenda:

Legenda o vzniku stylu

Wang Lang studoval kung fu v šaolinském klášteře. Jednoho dne se střetl s mistrem Han Tong stylu tong bei. (snad to byl sám opat kláštera) Nemohl ho porazit. Po delší době pobytu v horách si všimnul souboje kudlanky a cikády.Cikáda i když byla větší neměla proti kudlance šanci. Wang Lang byl nadšen, chytil kudlanku a přinesl si jí do kláštera. Pozoroval pohyby předních nohou kudlanky a adaptoval je do svého bojového stylu.Po 3 letech rozvinul základy systému stylu kudlanky a dokázal porazit samotného opata kláštera. Je těžké říci, zda na této legendě je něco pravdy. Je možné, že existovali dva lidé se jménem Wang Lang. Jeden žijící v době dynastie Song a druhý na rozhraní dynastií Ming a Qing. Druhý pak na základech zanechaných prvním, rozvinul systém tang lang men.

 

Linie stylu kudlanky sedmi hvězd – slavní mistři

První generací následovníků stylu je uváděn mnich Sheng Xiao. V žádném případě ale nemohl být přímým žákem Wang Langa, vzhledem k velkému časovému posunu. Pravděpodobně byl styl rozvíjen po nějakou dobu pouze uvnitř kláštera.Některé zdroje uvádí, že Sheng Xiao byl původně bylinkář, který přišek do hor Laoshan sbírat byliny a setkal se s mnichy, kteří ho po určitém zdráhání styl naučili a on ho rozšířil dál.Následovníkem mistra Sheng Xiao byl mistr Li Zhizhan. Pocházel z malé vesnice z oblasti Pingdu v provincii Shandong a byl přezdívaný Li Kuaishou (Li rychlá ruka). Uvádí se, že v té době se cvičili pouze 2 formy a to Beng bu, nazývaná také Yantai Beng bu (Drtící krok z Yantaie) a Lanjie. Pak byli přidány formy Shi ba suo,Cuo gang a Rou ling.Jednoho dne navštívil mistr Li školu stylu Chang quan, kde byl mistrem v té době 22 letý Wang Yongchun (1854 - 1926).Když viděl úroveň mistra, Li Zhizhan se mu vysmál a byl vyzván na souboj. Mistr Li svého protivníka 3 x knockautoval na zem. Mistr Wang Yongchun uznal svou porážku a požádal mistra Li, zda by ho neučil. Ten u něj pak strávil 3 roky a naučil ho systém kudlanky. Některé zdroje uvádí, že právě mistr Wang Yongchun byl otcem kudlanky sedmi hvězd.Byl jedním z posledních instruktorů v armádě dynastie Ming. Učil se nejdříve styly chang quan (dlouhá pěst) a di tang quan ( přízemní box ). Byl místním šampionem ve Fushanu, provincii Shandong.Pocházel z bohaté rodiny a díky tomu se mohl věnovat usilovnému tréninku a dovedl své umění na velmi vysokou úroveň. Na konci 19.století vytvořil další formy stylu tak jak je známe dodnes.

Nejlepším žákem a následovníkem mistra Wang Yongchun je uváděn pak mistr Fan Xu Dong.(1841-1926) i když sám byl o něco starší a oba žili ve stejné době.Byl vysoký a vážil okolo 120 kg a přezdívali ho obr Fan. Byl bohatým obchodníkem s hedvábím a mohl si dovolit učit kung fu pro potěšení, měl proto mnoho žáků a pomohl rozšíření stylu. Okolo roku 1875 se mistr Fan zúčastnil otevřeného turnaje na Sibiři, kde porazil všechny své protivníky včetně ruského boxera a zápasníka.Po tomto zápase, kdy mával šavlí nad hlavou, se stal národním hrdinou a dostal také přezdívku obr s šavlí. Jiná historka uvádí jeho souboj s japonským samurajem, který se potuloval po kraji a stínal hlavy čínským boxerům.Legenda říká, že v okamžiku, kdy Japonec zvedl meč a chystal se utnout čínskému mistrovi hlavu, ten se snížil k zemi a rozpáral Japonce od rozkroku až po krk šavlí. I odtud přezdívka obr s šavlí. Mistr Fan měl několik vynikajících žáků, z nichž zejména Lin Jingshan a Luo Guangyu vstoupili do historie.

historie kung fu
historie 3kung fu

Jeden z nejlepších mistrů kudlanky byl Luo Guang Yu narozený v roce 1888 v Yantai. Pod vedením mistra Fan Xu Dong se začil styl učit v roce 1906 a učil se pod jeho vedením celých 7 let.Luo byl chudý a živil se jako obuvník. Jeho učitel mu zařídil, že v roce 1913 mohl odjet do Šanghaje, kde začal vyučovat styl kudlanky v Jingwu (Chinwoo) asociaci. Měl mnoho studentů, z nichž např. Ma Chengxin zvítězil na známém národním mistrovství konaném v roce 1929 v Nanjing. V roce 1932 se mistr Luo přestěhoval do Honkongu, kde také vyučoval styl kudlanky v místní organizaci Jingwu.Je považován za jednoho ze tří nejdůležitějších učitelů v asociaci Jingwu. Do Šanghaje se vrací v roce 1942, kde dva roky poté umírá. Jeho styl kudlanky se v určitých aspektech začal odlišovat od původního stylu cvičeného dodnes v Yantai, jednak pod vlivem jiných učitelů zejména jižních stylů působících v Jingwu a málokdo také ví, že měl jednu nohu kratší a tím si musel přizpůsobovat svůj styl. Nemělo to ale vliv na jeho bojové schopnosti.Měl řadu známých studentů, kteří styl rozšířili přes Honkong dále na Taiwan,Filipíny, USA a do Evropy. Byl dvakrát ženatý a z prvního manželství má 4 syny. Shifu Milczarek měl možnost se s jedním z nich, panem Luo Changqi, osobně setkat při návštěvě Penglai v roce 1998.

historie kung fu

Dalším slavným žákem mistra Fan Xu Donga byl mistr Lin Jing Shan. Narodil se 4.října 1885 ve vesnici Jiangtuan, v okrese Laiyang ,v provincii Shandong. V roce 1899 ve 14 letech odešel za prací do Yantaie, kde se živil různými pomocnými prácemi.Již od mladého věku se zajímal o kung fu. A i když neměl peníze na výuku, pomohla mu skutečnost, že obchod v kterém začal pracovat byl v blízkosti kung fu školy mistra Fan Xu Donga. Chodil se dívat na cvičící a napodoboval jejich pohyby. Mistr Fan si toho všimnul a chtěl, aby mu ukázal, co se naučil. V roce 1902 se stal mladý Li jeho žákem. Je slabší a drobnější než další známí studenti jako Guo Jialu, Yang Weixin nebo Luo Guangyu, ale v boji budí respekt. Vzhledem ke své postavě se soustředí na rychlý pohyb nohou, úhyby a bleskové kontry. Mistr Lin Jing Zhan byl velmi talentovaný a bystrý a po letech tréninku u mistra Fan Xu Donga se stal jeho nejoblíbenějším a nejlepším žákem.Sám začíná vyučovat v roce 1911, v letech 1911 - 1915 vyučuje v armádě v městě Tianjin. Ještě předtím v roce 1910 se starší student školy Yang Weixin střetl se studenty konkurenční školy kudlanky švestkového květu, což vyústilo smrtí dvou jejich studentů.Jen díky známostem a penězům mistra Fan Xu Donga, byl pouze jeden rok ve vězení a následně odjel do Šanhaje.I z tohoto důvodu postupně mistr Fan přenechával výuku mistru Li Jing Shanovi na místo Yang Weixina.Konflikt vznikl tak, že se Yang Weixin dozvěděl o urážkách na jeho osobu ze strany studentů druhé školy s tím, že jeho kung fu je velmi slabé. Vstoupil do konkurenční školy velmi rozloben a obklopen v kruhu svými protivníky sebral jednomu tyč a ohnal se s ní tak silně, že srazil 5 protivníků a dva z nich usmrtil.

Mistr Lin Jing Shan i přes svůj malý vzrůst okolo 166 cm, byl velmi úspěšný v boji. Jeho oblíbenou technikou byl podmet se současným úderem na spánek (gua tui quan chui). Mnoho jeho protivníků se přesvědčilo o úspěšnosti této techniky. V roce 1929 začíná vyučovat kung fu ve škole Yang Juan v Yantai. I když v roce 1930 má možnost na pozvání mistra Luo Guangyu také odjet a vyučovat v asociaci Jingwu v Šanghaji, odmítá to a zůstává v Yantai.Po druhé světové válce zakládá školu pod názvem historie kung fuSpolečnost bojových umění Jinshan, která působí až do začátku kulturní revoluce v roce 1966, kdy je uzavřena. V roce 1968 se vrací do své rodné vesnice. Mistr Li Jinshan vyučoval několik desítek let a vychoval řadu vynikajích studentů, nejstarší z nich byli např. Hu Rongfu, Xiao Huating a Wang Chuanshan. Studenti z linie mistra Hu Rongfu vyučují v Qingdao. Posledními studenty, které přijal v roce 1955, tedy ve svých 70 letech a předal jim celý systém kudlanky, byli bratři Yu Tiang Chen a Yu Tian Lu, mimo ně se celý systém naučil i mistr Yu Zhenhai. Jedním ze studentů mistra Lin Jing Shana byl také Yu Hai, filmový mistr z filmů jako byl Klášter Šaolin a dalších. Mistr Yu Hai se „zasloužil“ o vytvoření moderní kudlanky v rámci sportovního wushu.

Mistr Lin Jing Shan zemřel 1.června 1971 v nemocnici města Jiangtuan ve věku 86 let. Měl 3 syny, z nichž minimálně jeden pokračuje ve cvičení stylu kudlanky.

historie kung fu
historie kung fu

Mistr Yu Tiancheng se narodil 2.října 1937 v katolické rolnické rodině s dlouhou rodinnou historií cvičení kung fu sahající několik generací zpět. Zemřel náhle na srdeční zástavu 22.března 2004 v Yantai. V rodině tradiční kung fu cvičila zejména jeho matka Zhang Cuigu a její otec, Zhang Jiangong, který byl uznávaným mistrem stylu Chang quan(dlouhá pěst) a Tang Lang quan (box kudlanky). Když mu bylo 10 let cvičil Di tang quan (přízemní box) pod vedením mistra Geng Changzhong. O pět let později se stává žákem mistra Li Jingshana a začíná studovat styl Tang Lang – styl kudlanky. Další styly, které mu byly blízké byly Baguazhang, Xingyi Quan, Tongbei Quan, Changquan, Pigua Quan, Taiji Quan Yang a Chen, rovněž také Qigong. Po 16 letech tvrdého tréninku pod vedením mistra Li Jingshana je dokonale seznámen s kompletním systémem stylu kudlanky. Má tři bratry: Yu Tianfu, Yu Tianlu, Yu Tianmin, a dvě sestry: Yu Aizhen and Yu Aili. Všichni kromě jednoho bratra cvičili styl Tang Lang u mistra Li Jingshan. Kromě něj pouze jeho starší bratr Yu Tianlu zná ale celý systém. Oba dva patří k nejlepším studentům mistra Li Jingshana. Již v roce 1958 bylo dovoleno mistrovi Yu Tianchengovi jeho učitelem vyučovat kudlanku v Yantai, v čemž pokračoval až do své náhlé smrti. V mládí měl mistr Yu poněkud výbušnou povahu a často se zúčastňoval pouličních bitek, kde si potvrzoval své bojové dovednosti. To mu získalo velký respekt v kruzích bojových umění provincie Shandong.Jeho sláva se šířila brzy i mimo provincii. Jeho učitel mistr Li Jingshan ho často vybíral pro bojovou konfrontaci s bojovníky jiných škol a stylů. V 70. letech v době kulturní revoluce, strávil mistr Yu za cvičení tradičního kung fu 6 měsíců ve vězení. V té době bylo cvičení tradičního bojového umění zakázáno a mistr Yu doprovázel svého učitele do hor obklopující přístav Yantai, kde se učil v tajnosti.

V roce 1991, po založení Mezinárodní Tang Lang Unie v Yantaii, byl pověřen rozvojem stylu. V rámci mezinárodní Wushu výměny, byl mistr Yu oceněn Jihokorejsko-čínskou wushu unií 8.danem. Stal se také čestným členem Polské společnosti stylu kudlanky, která ho hostila při jeho návštěvách v Polsku. V encyklopedii biografií významných čínských expertů vydané v roce 1995 je jmenován jako jeden z expertů autentického čínského kung fu 20. století. Během jeho 40 leté kariéry učitele vychoval řadu pokročilých studentů a mistrů mimo Čínu i v Polsku,v USA, Kanadě,Japonsku, Jižní Korei , Filipínách a Itálii. K jeho nejvíce kvalifikovaným studentům patří Liu Xianming, Yu Lianyu, Li Baoshu, Wang Baolin, Wang Baochen, Lü Tingbo, Gong Yunfei, Shi Guoyu, Li Xuexin, Xu Yueting, Xu Yuejin, Ji Dezan, Dong Juwen, Zhao Baoshan, Slawomir Milczarek.

(využito stránek www.tanglangmen.com)

Copyright © 2015 Tang lang Kung Fu Brno. Všechna práva vyhrazena.
Webdesign by Designit - Webdesign Brno